Logon Diergaarde BlijdorpDiergaarde Blijdorp in Rotterdam is een van de oudste dierentuinen van Nederland. Dit is o.a. te merken aan de vele historische en monumentale gebouwen in het park. Het park is ook een van de grootste in oppervlakte (28 hectare)

Het park heeft het grootste Okapi verblijf van Europa en heeft indrukwekkende themagebieden als het Oceanium en de vlinderhal Amazonica.

DIERGAARDE BLIJDORP IS LID VAN:

 • NVD (Nederlandse Vereniging van Dierentuinen)
 • EAZA (European Association of Zoos and Aquaria)
 • WAZA (European Association of Zoos and Aquariums)
 • NVBT (Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen)
 • IABES (International Association of Butterfly Exhibitors & Suppliers)

(Bron: logo, teksten  van www.diergaardeblijdorp.nl en https://nl.wikipedia.org/wiki/Diergaarde_Blijdorp)

Contactgegevens

Blijdorplaan 8
3041 JG Rotterdam
Nederland

Tel: 0900 1857 (€0,10 p/m)

EVia contactformulier Blijdorp

W: www.diergaardeblijdorp.nl

Routebeschrijving

Openingstijden 2018:

Diergaarde Blijdorp is dagelijks vanaf 9.00u geopend

LET OP: 

 • Tijdens de wintertijd geopend van 09:00-17:00 uur.
  In de weekenden waarin de klok verzet wordt, zijn we tot 18:00u open.
  Tijdens de zomertijd van 09:00-18:00 uur.
 • de kassa aan de Rivièrahal sluit een uur voor sluitingstijd behalve op feestdagen.
 • op Sinterklaasavond, Kerstavond en Oudejaarsavond geopend tot 16:00 uur en op Nieuwjaarsdag openen ze om 10:00 uur

Zomers soms langer, klik hier voor de actuele openingstijden

Entreeprijzen 2018:

Let op: de kassa aan de Rivièrahal sluit een uur voor sluitingstijd behalve op feestdagen.

Prijzen aan de kassa(t/m 31 maart 2019):
– Volwassenen: € 23,00
– Kinderen 3 t/m 12 jaar: € 18,50
– Baby’s en peuters 0 t/m 2 jaar: Gratis
– Begeleiders (vanaf 13 jaar) van gehandicapte personen (vanaf 3 jaar): € 13,00 (alleen verkrijgbaar aan de kassa!)
– Groepskorting: € 2 op normale kassa-entreeprijs vanaf 20 personen

Klik op het ticket voor alle online tickets

Klik op het ticket voor alle online tickets

ONLINE PRIJZEN
– Volwassene: € 21,50
– Kinderen 3 t/m 12 jaar: € 17,00
– Baby’s en peuters 0 t/m 2 jaar: Gratis
– Begeleiders (vanaf 13 jaar) van gehandicapte personen (vanaf 3 jaar) €13,00

Groepskorting: € 2,- 
op normale kassa-entreeprijs (€ 22,00/17,50) vanaf 20 personen

Abonnement:

Volwassene abonnement: één volwassene vanaf 13 jaar € 78,00
Volwassenen met kinderen abonnement*: één volwassene en maximaal 5 kinderen van 3 t/m 17 jaar € 144,00
Twee volwassenen met kinderen abonnement*: twee volwassenen en maximaal 5 kinderen van 3 t/m 17 jaar € 199,00

TOESLAGEN:

Extra kind*
vanaf het 6e kind van 3 t/m 17 jaar € 45,00
Extra volwassene
vanaf 3e volwassene € 57,50
* kinderen op het abonnement kunnen uitsluitend gewisseld worden bij de verlenging van het abonnement.

Plattegrond:

www.diergaardeblijdorp.nl/praktisch/ of download de plattegroend meteen hier!

Plattegrond Blijdorp

Geschiedenis:

In 1856 huurden twee spoorwegbeambten, de heren van den Bergh en van der Valk, een spoortuintje in de Rotterdamse binnenstad om hun verzameling exotische vogels onder te brengen. Deze hobby groeide uit tot de oprichting ‘De Rotterdamsche Diergaarde’ in 1857. De eerste directeur was Henri Martin, oorspronkelijk leeuwentemmer van beroep. Geleidelijk breidde de dierentuin zich uit. Een groot apenhuis, roofdierengebouw, vogelhuis, reptielenhuis en vele andere dierverblijven verrezen en de verzameling dieren en planten groeide.

In 1937 besloot het gemeentebestuur van Rotterdam dat de Diergaarde uit het stadscentrum moest wijken voor stedelijke bebouwing. Het jaar erop begon men met de bouw van de nieuwe Diergaarde ‘Blijdorp’, genoemd naar de polder Blijdorp, waar de tuin nog steeds gehuisvest is. Architect S. Van Ravesteyn kreeg de opdracht voor het ontwerp. Blijdorp werd hiermee een van de eerste tuinen ter wereld die in zijn geheel door één architect ontworpen was. Toen de overgang in volle gang was, bombardeerden de Duitsers de binnenstad en daarmee ook de Diergaarde. De chaos was enorm en vele dieren overleefden het bombardement en de vuurzee niet. Voor zover mogelijk werden de overlevende dieren overgebracht naar Blijdorp, waar men nog volop bezig was met de bouw van de nieuwe tuin. Op 7 december 1940 werd de nieuwe Diergaarde officieel geopend.

Op 27 april 2005 is de nieuwe speeltuin (de Oewanja kinderjungle) geopend, waarna in mei 2005 het nieuwe verblijf voor de Sumatraanse tijgers opende. Het is verdeeld in twee delen, gescheiden door een bezoekerstunnel. Ook is rond deze tijd een begin gemaakt met de Afrikaanse savanne, met onder andere een opgeknapte weide voor de zebra’s en struisvogels en nieuwe verblijven voor onder andere vosmangoesten, Afrikaanse maraboes en wevervogels. 15 juli 2006 opende de Oewanja Lodge, een nieuw restaurant, gelegen naast de Oewanja speeltuin.

Op 18 mei 2007, exact 150 jaar na de opening van de dierentuin, ontsnapte in Blijdorp een mannetjesgorilla genaamd Bokito uit zijn verblijf. Hij richtte zijn woede op één vrouw. Zij was een vaste bezoeker die regelmatig contact zocht met de mensaap. Tevens bracht hij vernielingen aan in het restaurant. Drie andere mensen raakten in de paniek die ontstond lichtgewond.[1] Uiteindelijk wist men de gorilla in te sluiten, te verdoven en weer op te sluiten. De hele dierentuin werd snel ontruimd. Inmiddels is het verblijf verbouwd en heeft het een 5 meter hoge rotsmuur gekregen. Sinds 7 augustus 2007 is de gorillagroep weer buiten te zien.

31 mei 2007 opende de nieuwe weide- en trekvogelvolière. Deze bestond uit twee delen. In het eerste deel zaten allerlei ook in Nederland voorkomende weidevogels als kieviten, grutto’s en kemphanen, in het tweede deel woonden verscheidene Zuid-Europese vogels als Europese bijeneters en lepelaars.

Ook worden er sinds 3 september 2007 dagelijks een “Vrije Vlucht Voorstelling” gegeven. Hiervoor heeft men ruim twintig vogelsoorten getraind. Dat jaar zijn ook een volière voor rode ibissen en ara’s, twee aquaria voor Pacifische octopussen in het Oceanium, een buitenverblijf voor Chinese alligators en een nieuw verblijf voor de poedoes aangelegd. Geplande nieuwe verblijven voor de netgiraffen, nijlkrokodillen en ijsberen moesten worden uitgesteld doordat aanpassingen aan het gorilla-eiland prioriteit kregen.

In 2008 zijn de ijsberen teruggekeerd in het nieuwe Noordpoolgebied Arctica. Er zijn ook verblijven toegevoegd voor poolvossen, sneeuwuilen en lemmingen. Ook is dat jaar de “Krokodillenrivier” geopend, een savannekas die de overgang vormt tussen de trekvolière en het toen nog niet voltooide giraffenverblijf. Naast Nijlkrokodillen worden hier verscheidene savannebewoners gehouden, waaronder karmijnrode bijeneters, klipspringers, rotsklipdassen, stekelvarkens en treksprinkhanen. Ook twee pantserkrokodillen hebben er een eigen verblijf gekregen. Van alle dieren leven zij het langst in de diergaarde. Ze hebben nog de oude Diergaarde aan de Kruiskade meegemaakt en hebben het bombardement in 1940 overleefd. Hun leeftijd wordt geschat op een jaar of tachtig.

In 2009 werd het nieuwe giraffenverblijf in gebruik genomen. De giraffen hebben de beschikking over een groot rond binnenverblijf, die door zijn opmerkelijke vorm “De Ui” genoemd wordt. Het buitenverblijf delen zij met grote koedoes en wordt door een water gescheiden van het verblijf van de zebra’s en struisvogels. In de toekomst zullen hier ook thomsongazellen aan toegevoegd worden. Vanaf de Ui, langs het buitenverblijf van de giraffen, loopt een lange houten loopbrug, waarlangs een levensgrote replica van een baobab is geplaatst. In de kroon van de baobab bevindt zich een uitzichtpunt over de savanne. De voet van de baobab is tevens het binnenverblijf van de gevlekte hyena’s, die een verblijf westelijk van de loopbrug hebben.

In 2010 is het Afrikagedeelte uitgebreid met een nieuw verblijf voor servals en een rotsachtig binnenverblijf voor franjeapen. Er kwam ook een nieuwe gierenvolière, hierin leven de maraboe, grijze kroonkraan, witruggier, oorgier, kapgier en de zuidelijke hoornraaf. Het is mogelijk hier op een giersimulator plaats te nemen waarbij men het gevoel ondergaat te vliegen als een gier.

In 2011 is Arctica opnieuw vormgegeven, na ontsnapping van de poolvossen en sneeuwuilen. Er kwam een nieuwe verblijf voor wasberen bij en een door de vereniging Vrienden van Blijdorp geschonken verblijf voor stellers zeearenden. Ook werd dat jaar begonnen met de renovatie van het Aziëdeel en nieuwe verblijven voor wevervogels, parelhoenders en Afrikaanse grondeekhoorns. Tevens werden een doorloopverblijf voor moeraswallaby’s en een verblijf voor zandwallaby’s gebouwd.

In 2012 is het Aziëhuis vernieuwd. Na deze renovatie zijn in het Aziëgedeelte van de dierentuin ook reptielen, vogels en zoogdieren te zien. De publiekstoegankelijke binnenverblijven van het Prins-Alfredhert en het Visayawrattenzwijn moesten daarvoor wijken. Onder de soorten die in het Aziëhuis te zien zijn is de komodovaraan en het zeldzame balabacdwerghert dat in slechts vijf Europese dierentuinen in gevangenschap leeft. Nieuw zijn de Indische nimmerzatten en een Maleise nimmerzat in de Aziatische moerasvolière. De klipspringer stierf in 2012 in de “Krokodillenrivier”.

In 2013 is de vlinderkas Amazonica geopend, op dat moment de grootste vlinderkas van Europa. Naast vlinders zijn er ook reptielen te vinden die voorkomen in het Amazonegebied, zoals de zeldzame arrauschildpad, de matamata en de dwerganaconda. Vissen zijn ook vertegenwoordigd; in een bassin van ruim 150 vierkante meter kunnen de zwarte pacu, de arapaima en de roodstaartmeerval worden gezien en in een kleiner bassin de piranha.

In 2014 overleed de spitssnuitkrokodil Matata. Met een geschatte leeftijd van 100 jaar was Matata de oudste bewoonster van Blijdorp. In 1929 werd ze samen met Hakuna, na het overlijden van Matata de oudste krokodil in de dierentuin, als volgroeid exemplaar gekocht. Hakuna overleed in 2015. Hij werd zeker 85 jaar oud. In de toekomst komen er nieuwe spitssnuitkrokodillen uit Dierenpark Emmen naar Blijdorp. Deze gaan in het hetzelfde verblijf wonen als waar Hakuna en Matata zaten.

In 2015 werd er voor de okapi’s op de plaats van de oude weidevogelvolière en vlinderkas een gloednieuwe Congo-biotoop geopend. Dit project werd mede mogelijk gemaakt door de stichting Vrienden van Blijdorp. Het heeft het grootste binnenverblijf voor okapi’s ter wereld.

(Bron: logo, teksten en foto’s van www.diergaardeblijdorp.nl en https://nl.wikipedia.org/wiki/Diergaarde_Blijdorp)
appdownload

download hier de app

Ontstaan: 1857
Oppervlakte: 28 hectare
Aantal diersoorten: 500
Dierentuinvergunning: Ja
Sinds: 29 juli 2003

Enkele bijzondere verblijven:
– het Oceanium
– het grootste Okapiverblijf ter wereld
– vele monumentale gebouwen

Vrienden van Blijdorp:

Ook Blijdorp heeft een stichting waar zij met het geld dat zij ophalen diverse projecten in de dierentuin en daarbuiten ondersteunen.

Vrienden van Blijdorp

Klik op het logo voor meer informatie over deze stichting

De Dieren:

Klik hier voor meer over de dieren in Diergaarde Blijdorp

 

Evenementen en extra activiteiten:

Kijk mee bij het voeren van de dieren of ontmoet de dierverzorger. Of bewonder piepkleine zeediertjes door een microscoop in het Publiekslaboratorium. Daarnaast kun je alles over dieren te weten komen bij infopunten. En ontdek Blijdorp op een andere manier tijdens bijzondere evenementen. Klik hier >

Deel jouw foto’s met ons:

Wij zijn natuurlijk erg benieuwd naar de foto’s van uw bezoek aan Diergaarde Blijdorp!

Wil je je foto’s graag ook delen met anderen? Zet dan ook jouw foto’s in onze speciale Facebookgroep Zoovaria: Passie voor dierentuinen en diergerelateerde dagjes uit, zo kunnen duizenden andere mensen ook van jouw foto’s genieten.
De mooiste foto’s delen we dan natuurlijk dan ook op onze eigen Zoovaria Facebookpagina!

Geen Facebook? Mail je 5 beste foto’s naar info@zoovaria.com en geef duidelijk aan dat we je foto’s mogen delen!

Advertentie

adverteren op zoovaria.com

Advertentie

Zoovaria events