Logo Openlucht Museum

Het Nederlands Openluchtmuseum is een openluchtmuseum in Arnhem en was tot 1991 een rijksmuseum. De gebouwen en voorwerpen bleven echter in eigendom van het Rijk. Het museum geeft een beeld van het leven in Nederland gedurende de laatste eeuwen. Wonen en werken van de Nederlanders worden aan de hand van veelal verplaatste originele gebouwen zoals diverse soorten boerderijen, een aantal molens, een Zeeuwse kerk en een stoomzuivelfabriek in beeld gebracht, een aantal gebouwen wordt “bewoond” door museummedewerkers die als originele bewoners de bezoekers ontvangen.

Ook tal van gebruiksvoorwerpen, oude ambachten en klederdrachten zijn tentoongesteld. Tevens geven ambachtslieden demonstraties van hun kunnen aan het museumpubliek. Bijna dagelijks zijn onder andere een molenaar, een smid, een stoelenmatter, een drukker en een papierschepper aan het werk. Tijdens weekenden worden veelal bijzondere activiteiten georganiseerd, zoals: draaiorgeldag, oogsten van rogge, dorsen van graan, ploegen met paarden en een ouderwetse kinderkermis.
Het museum werkt aan de presentatie van de Canon van Nederland. Stap voor stap wordt de geschiedenis van ons dagelijks leven met de grote gebeurtenissen uit het verleden verbonden. In 2016 is dit gereed. Het Nederlands Openluchtmuseum is lid van de Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen

(Bron: Logo en teksten van www.openluchtmuseum.nl en wikipedia.org)

Contactgegevens

Hoeferlaan 4
6816 SG Arnhem
Nederland

Particulier
T: 026-3576111

E: info@openluchtmuseum.nl

Groepsreservering
T: groepsreservering zakelijk en particulier: 026-3576123

E: res@openluchtmuseum.nl

Wwww.openluchtmuseum.nl

Routebeschrijving

Openingstijden (2019):

Van 16 februari tot en met 28 maart 2019 heeft het Nederlands Openluchtmuseum een aangepast programma:
•    van dinsdag t/m zondag is het museum geopend
•    op maandagen is het gehele museum gesloten
•    di t/m zo: 11.00 – 16.00 uur:
– presentatie Canon van Nederland, Canon Café en de museumwinkel in het Entreegebouw geopend
– het museumpark is alleen geopend als wandelpark. Gebouwen in het museumpark zijn gesloten

De gebouwen in het museumpark zijn gesloten. Ook de toiletgebouwen op diverse plekken in het park. Bij hoge nood kan daar wel het mindervalidentoilet worden gebruikt. Alle toiletten in het Entreegebouw zijn gewoon beschikbaar.

Van 29 maart tot en met 27 oktober 2019
•    dagelijks geopend van 10.00 – 17.00 uur
•    het Canon Café is geopend tot 18.00 uur

Entreeprijzen (2019):

Laagseizoen (16 feb t/m 28 maart)
Volwassenen: €12,50
Kinderen van 4 t/m 12 jaar: €9,50
Kinderen t/m 3 jaar: gratis

Hoogseizoen (vanaf 29 maart t/m 27 oktober)
Volwassenen: €19,50
Kinderen van 4 t/m 12 jaar: €16,50
Kinderen t/m 3 jaar: gratis

Parkeren €7,00

Geschiedenis:

Openluchtmusea ontstaan aan het eind van de 19e eeuw in Scandinavië. Museum Skansen in Stockholm was in 1891 het eerste openluchtmuseum ter wereld. Het is een hele nieuwe categorie musea. Niet alleen richten ze zich op de cultuur van gewone mensen, ook laten ze hun collectie zien in levensechte ensembles. Geen vitrines met historische objecten, maar authentieke huizen, ingericht alsof de bewoners net even de deur uit zijn.

In 1912 richt een aantal particulieren in Arnhem de Vereeniging Nederlandsch Openluchtmuseum op. De wereld verandert razendsnel en industrialisatie en verstedelijking bedreigen onze tradities, werkwijzen en regionale verscheidenheid. De stichters, onder leiding van F.A. Hoefer, pachten landgoed De Waterberg van de gemeente Arnhem. Zes gebouwen worden naar het terrein overgebracht en op 13 juli 1918 opent het Nederlands Openluchtmuseum zijn poorten. Een jaar later is het museum het toneel van het Vaderlandsch Historisch Volksfeest, een groot vredesfeest om de afloop van de Eerste Wereldoorlog te vieren. Volgens de overlevering kwamen er in drie dagen ‘minstens 400.000’ bezoekers op af.
Oorlogsperiode
Evacués in het Nederlands Openluchtmuseum (1944)Al in de jaren ’30 stijgt de druk om het museum in te zetten voor ‘volkse propaganda’. Deze ideologie krijgt echter geen voet aan de grond, zelfs niet als het museum in 1941 – tijdens de bezetting – een (hét) Rijksmuseum voor Volkskunde wordt. Tijdens de slag om Arnhem biedt het museum onderdak aan 600 evacués en verzetsmensen.

Begin 1945 verwoest een V1 bom een van de tentoonstellingsgebouwen waar kort daarvoor nog tientallen mensen woonden. Ook de prachtige verzamelingen streekdrachten en beschilderde meubels gaan in het oorlogsgeweld grotendeels verloren.
Dreigende sluiting
In 1987, het museum bestaat 75 jaar, dreigt sluiting als gevolg van drastische bezuinigingen door het ministerie van WVC (nu OCW). Het publiek komt massaal in actie en ook de aandacht van de media is overweldigend. De voorgenomen sluiting wordt teruggedraaid en het museum wordt als eerste Rijksmuseum verzelfstandigd en gaat vanaf 1991 als stichting Het Nederlands Openluchtmuseum verder. De collectie blijft eigendom van het Rijk en voor het beheer en onderhoud ontvangt de stichting jaarlijks een bijdrage: het museum is zelf verantwoordelijk voor de exploitatie.
Een andere koers
Sinds de verzelfstandiging vaart het museum een andere koers. Van leven en werken op het platteland wordt de aandacht verlegd naar de cultuur van het dagelijks leven. De traditionele stillevens maken plaats voor een levende presentatie. In de historische gebouwen prikkelen medewerkers (in stijl) alle zintuigen met verhalen en demonstraties. Er brandt zelfs een vuurtje in de haard. Daarnaast verrijken we de beleving met multimediapresentaties die heel goed passen in de ambiance.

Entree Nederlands OpenluchtmuseumHet nieuwe beleid ontwikkelt verder. Het museum haalt ook onderwerpen binnen die niet aansluiten bij het traditionele beeld van onze cultuur. Zoals de veranderende functie van het platteland in de woonboerderij uit Hoogmade, de beladen geschiedenis van de Molukkers in Nederland en het verhaal van de langdurige Oost Groningse landarbeidersstaking in 1929. In mei 2005 leverde deze nieuwe koers het Openluchtmuseum de titel Europees museum van het jaar op.
Het Nationaal Historisch Museum en verder
In 2007 maakt het Openluchtmuseum op verzoek van de burgemeester van Arnhem een plan voor het nieuw op te richten Nationaal Historisch Museum. De Minister van OCW wijst Arnhem – en specifiek de fysieke en inhoudelijke verbinding met het Openluchtmuseum – aan als locatie. Helaas komt het niet tot uitvoering van deze plannen. De aangestelde directie vaart een heel eigen koers, weg van de locatie naast het Openluchtmuseum. Ze worden teruggestuurd door de tweede kamer. Helaas komt het nooit tot realisatie. In 2011 wordt de subsidie stopgezet.

Wel besluit de toenmalig staatssecretaris een presentatie van de Canon van Nederland te realiseren in het Nederlands Openluchtmuseum. Op dit moment werkt het museum samen met het Rijksmuseum als co-producent aan de verbeelding van de Canon van Nederland. In de komende jaren worden de ‘canonvensters’ stap voor stap zichtbaar – digitaal en fysiek – en in het museumpark en in een prikkelende tentoonstelling in het entreepaviljoen.

De hoofdexpositie wordt in 2017 geopend, maar nu al zijn diverse onderwerpen uit de Canon van Nederland te zien in het museumpark zoals Kinderarbeid, de Gasbel en de Ramp van 1953. Voorjaar 2015 volgen de Eerste Wereldoorlog, de Verenigde Oost-Indische Compagnie, de Statenbijbel en de Slavernij.

Het Nederlands Openluchtmuseum is nu het best bezochte museum buiten Amsterdam en ontvangt meer dan 500.000 bezoekers.

Cijfers en bijzonderheden:

Ontstaan: 1912

Deel jouw foto’s:

Wij zijn natuurlijk erg benieuwd naar de foto’s van uw bezoek aan het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem!

Wil je je foto’s graag ook delen met anderen? Zet dan ook jouw foto’s in onze speciale Facebookgroep: Zoovaria: Passie voor dierentuinen en diergerelateerde dagjes uit, zo kunnen duizenden andere mensen ook van jouw foto’s genieten.
De mooiste foto’s delen we dan natuurlijk dan ook op onze eigen Zoovaria Facebookpagina!

Geen Facebook? Mail je 5 beste foto’s naar info@zoovaria.com en geef duidelijk aan dat we je foto’s mogen delen!

Advertentie

adverteren op zoovaria.com

Advertentie

Zoovaria events