logo Vogelasiel de Fûgelhelling

“Vogelasiel de Fûgelhelling” is een uniek opvangcentrum in het noorden van Nederland.
Het opvangcentrum biedt al 35 jaar hulp en verzorging aan zieke, gewonde, verzwakte en ouderloze inheemse vogels en zoogdieren.
Ieder jaar worden er 5000 slachtoffers opgenomen.
Indien mogelijk worden deze weer gezond in de vrije natuur teruggeplaatst.
De Fûgelhelling heeft als werk gebied Friesland, delen van Groningen en Drenthe.
De Fûgelhelling is een modern “bedrijf”.
Naast de permanente uitbreiding van kennis over dierverzorging en revalidatie, wordt ingespeeld op maatschappelijke ontwikkelingen. Zo wordt er samengewerkt met reïntegratiebureau’s, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking en de reclassering.
Verder is de Fûgelhelling een officieel geregistreerd leerbedrijf voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Er is een samenwerkingscontract met het Nordwincollege te Leeuwarden.
Daarnaast is het geven van voorlichting en educatie één van de kerntaken van het asiel.

Geschiedenis

In 1975 is de Fûgelhelling met haar activiteiten begonnen. In de loop der jaren is het asiel uitgegroeid tot een deskundig opvangadres voor de behandeling en verzorging van inheemse vogels en zoogdieren. Ieder jaar worden er ruim 5000 slachtoffers opgenomen. Er werken ongeveer 60 vrijwilligers, sommige hele dagen, andere slechts een dagdeel.

Bij binnenkomst wordt een patiënt eerst onderzocht op eventuele verwondingen, botbreuken en/of uitdrogingsverschijnselen.
Vervolgens wordt het gewicht bepaald om te kijken of de patiënt wel zijn normale gewicht heeft. Deze gegevens worden genoteerd op een patiëntenkaart. Dan volgt de behandeling, die kan bijvoorbeeld bestaan uit het geven van medicijnen, het spalken van botbreuken of het toedienen van sondevoeding aan uitgeputte vogels. Daarna krijgt de patiënt rust in één van de kooien
in de behandelkamer of eerste opvang.
De Fûgelhelling ziet haar taak om richting het publiek voorlichting en educatie te geven, als grote prioriteit.
Veel aandacht wordt besteed aan het geven van voorlichting, o.a. door middel van excursies, open dagen, presentaties
in het bezoekerscentrum en het geven van lezingen. Ook krijgen leerlingen hulp bij het maken van werkstukken en het verzorgen van spreekbeurten. Leerlingen van het Nordwincolege te Leeuwarden ( tot voor kort AOC Leeuwarden), richting dierverzorging en – management, zijn trouwe gasten op de Fûgelhelling.
Op het terrein van de Fûgelhelling is in 1997 voor educatieve doeleinden een natuurgebiedje aangelegd.
Het is ruim 1 hectare groot en heeft verschillende biotopen, zoals een grote vijver met eilandjes, schrale graslandjes, zandheuvels,  een paddenpoel en vogelstruweel. Ook bevindt zich hier onze kunstwand voor oeverzwaluwen.
Mede door het gevoerde ecologische beheer groeien er een groot aantal soorten wilde planten op het terrein.
Hiervan profiteren ook veel  insecten, zoals vlinders, wilde bijen en sprinkhanen.
Met de wetenschap, dat kinderen steeds minder van de levende natuur weten, wil het asiel haar steentje bijdragen door educatieve programma’s aan te bieden.
De Fûgelhelling heeft speciale activiteiten voor basisschoolleerlingen. Scholen worden in de gelegenheid gesteld dagprogramma’s te kiezen, met als doel leerlingen door tal van doe-activiteiten,
liefde en respect voor de natuur bij te brengen.
Met ingang van 1 juli 2009 is er een kwaliteitsprotocol van het ministerie van Economische zaken,
Landbouw en Innovatie vankracht geworden.
Hier moeten vanaf 1 juli 2012 alle opvangcentra voor wilde inheemse dieren aan voldoen. Het doel van het kwaliteitsprotocol is om de kwaliteit in de centra te kunnen waarborgen.
Wij voldoen nu al  aan deze eisen. Wij mogen naast alle vogels ook zoogdieren opvangen die in Nederland leven.
Dit zijn onder andere hazen, konijnen, vleermuizen, marterachtigen, eekhoorns, egels en reeën.
(bron: logo, foto’s en tekst van: www.defugelhelling.nl)

Contactgegevens

De Feart 1
9247 CK Ureterp
Nederland

Tel: 0512-514328

E: info@defugelhelling.nl

Wwww.defugelhelling.nl

Routebeschrijving

1 april tot 1 november
alle werkdagen van 13.00 – 16.00 uur

1 november tot 1 april
elke woensdagmiddag van 13.00 – 16.00 uur

De toegangsprijs is € 2.
Donateurs hebben gratis toegang
Voor excursies, groepen enz. worden afzonderlijke afspraken gemaakt.
de Fûgelhelling heeft helaas geen online parkplattegrond beschikbaar.

Advertentie

adverteren op zoovaria.com
Ontstaan: 1975
Oppervlakte: 4 hectare
Aantal diersoorten: 100
Dierentuinvergunning: Nee

Steun ons – ANBI

Sinds 1975 vangt De Fugelhelling vogels en andere dieren op. Dit begon met een handje vol hulpeloze dieren per jaar maar inmiddels worden er ruim 5000 wilde dieren per jaar in het asiel verzorgd. Met de groei van het aantal opgevangen dieren groeien ook de kosten die worden gemaakt. Denk aan voer, medicijnen, vervoerskosten, verwarming, verlichting, onderhoud van gebouw en kooien enz. enz. De Fugelhelling ontvangt geen enkele subsidie van de overheid en vogels en andere wilde dieren zijn niet verzekerd. De inkomsten bestaan uitsluitend uit giften, bijdragen van donateurs en opbrengsten van acties.
Het geld van giften is vrijwel altijd geoormerkt, dus gegeven voor een bepaald doel. Het bestuur kan en wil dat geld dan ook niet gebruiken voor onze huishouding.
Word nu donateur en steun ons werk. U bent al donateur voor € 10,00 per jaar.
Als donateur ontvangt u elk jaar ons jaarverslag en heeft u elke woensdag middag gratis toegang tot het asiel.
Steunt u ons werk? Meld u dan hieronder aan als donateur.

Een eenmalige gift kan natuurlijk ook op onze bankrekening: NL84RABO0389098620

U kunt ons ook steunen via “geef gratis”, gebruik dan onderstaande button:

donatiebutton

“Vogelasiel de Fûgelhelling” is een uniek opvangcentrum in het noorden van Nederland.
Het opvangcentrum biedt al 35 jaar hulp en verzorging aan zieke, gewonde, verzwakte en ouderloze inheemse vogels en zoogdieren.
Ieder jaar worden er 5000 slachtoffers opgenomen.
Indien mogelijk worden deze weer gezond in de vrije natuur teruggeplaatst.

Bekijk hier de foto’s van dieren in de Fûgelhelling


Wij zijn natuurlijk erg benieuwd naar de foto’s van uw bezoek aan Vogelasiel de Fûgelhelling!

Wil je je foto’s graag ook delen met anderen? Zet dan ook jouw foto’s in onze speciale Facebookgroep Zoovaria: Passie voor dierentuinen en diergerelateerde dagjes uit, zo kunnen duizenden andere mensen ook van jouw foto’s genieten.
De mooiste foto’s delen we dan natuurlijk dan ook op onze eigen Zoovaria Facebookpagina!

Geen Facebook? Mail je 5 beste foto’s naar info@zoovaria.com en geef duidelijk aan dat we je foto’s mogen delen!

Advertentie

Zoovaria events