Logo Ezelsocieteit

In 2001 stond de ezel Grietje met haar jonge ezelsveulen opgesloten in een stal. Een groep vrienden kocht de arme merrie met haar veulen en zo ontstond De Ezelsociëteit. Sindsdien zijn er niet alleen meer dan driehonderdtwintig ezels, maar ook vijf muildieren, een muilezel en enkele paarden en pony’s opgevangen aan de Zwitsersekade in Zeist.

Wat doet de Ezelsociëteit? In Nederland zorgt de Stichting Ezelsociëteit in Zeist voor ezels in nood. Dat kunnen ezels zijn die op straat komen te staan door ziekte, een verhuizing of geldgebrek van hun eigenaar. Bij de ezelopvang worden ook verwaarloosde of mishandelde ezels gebracht, die door de Dierenbescherming in beslag zijn genomen. Bijna alle ezels, waaronder ook ezels die door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (L.I.D.) in beslag zijn genomen, worden in Zeist opgevangen.

Opgenomen ezels zijn en blijven eigendom van Stichting de Ezelsociëteit. Bejaarde en gehandicapte ezels blijven permanent in ons opvangcentrum in Zeist.Alle andere ezels worden geplaatst op zogenaamde opvangadressen.Dit zijn meestal gastgezinnen die de dagelijkse zorg van deze ezels op zich nemen.Uiteraard gebeurt dit pas als de ezels in een zodanige conditie verkeren dat plaatsing mogelijk is. Opvangadressen dienen aan bepaalde voorwaarden te voldoen.

 (Bron: Logo en teksten van www.ezelsocieteit.eu)

Contactgegevens

Zwitsersekade 5
3707 HZ Zeist, Nederland

Tel: 0343-491371

E: info@ezelsocieteit.nl

W: www.ezelsocieteit.eu

Routebeschrijving

Openingstijden:

Bezoek is welkom, dagelijks van 10:00 tot 16:00 uur (op zondag vanaf 11:00 uur) aan de Zwitsersekade in Zeist.

Entreeprijzen:

De Ezelsociëteit vraagt géén entreegeld, maar een donatie is natuurlijk altijd héél sympathiek en zeer welkom.

Adoptie:
Door het adopteren van één van onze vaste bewoners helpt u onze stichting om te kunnen blijven voorzien in belangrijke ezeldingen zoals goed voedsel, medicijnen, de bezoekjes van de hoefsmid, het ontwormen, de dierenarts, gebitscontroles. U betaalt € 150 (of meer naar vrije keuze) op NL04 RABO 0311 2554 26 t.n.v. De Ezelsociëteit te Zeist voor een jaar en ontvangt dan het adoptie-certificaat.
U krijgt een mooie foto van uw ezel en u wordt 2x per jaar op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van uw ezel in ons opvangcentrum, via een kaartje, brief of e-mail.
De nieuwsbrieven en de uitnodiging voor onze donateursdag krijgt u natuurlijk ook toegestuurd en u bent van harte welkom om de ezel (en alle andere ezels!) te bezoeken in Zeist, bij voorkeur volgens afspraak, van maandag t/m zaterdag tussen 10.00 – 16.00 uur.

Klik op deze link dan kunt u kennismaken met een aantal van onze adoptie-ezels:

Donateurs en donaties:
Als donateur van de Ezelsociëteit steunt u het werk van een organisatie die zich bekommert om het lot van bv. verwaarloosde, mishandelde en bejaarde ezels én ezels die van een transport zijn gered.
U krijgt 2x per jaar een nieuwsbrief toegestuurd.

U kunt uw vrijwillige bijdrage storten op : banknummer: (IBAN) NL04 RABO 0311 2554 26
t.n.v Stichting de Ezelsociëteit te Zeist. Vermeld altijd duidelijk uw naam + adres zodat wij u op kunnen nemen in ons donateursbestand.
Klik hier voor meer informatie over donateur worden!

De Ezelsociëteit heeft geen online parkplattegrond beschikbaar

Bijzonderheden:

Ontstaan: 2001
Oppervlakte: 5 hectare
Aantal diersoorten: 50
Dierentuinvergunning: Nvt

In de 11 jaar dat we bestaan hebben wij ruim 320 ezels (veelal verwaarloosd) binnengekregen. Bijna alle ezels, waaronder inbeslagnames door Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (L.I.D.) of de Dierenpolitie, komen eerst in opns opvangcentrum. De meeste van hen hebben achterstallig onderhoud aan o.a. hoeven en/of gebit of zijn verwaarloosd. In één van de ruime stallen kan de ezel een beetje op verhaal komen. Hij krijgt goed eten en drinken en véél, heel veel liefde en aandacht. Daarbij ook de hoefsmid, die maakt dat de ezel weer zonder pijn kan lopen. En de dierenarts die eventueel aanwezige ziekten en wonden behandelt.
Met veel inspanning van onze vrijwillige werkers , de Ambulante Kliniek Paard van de Universiteit Utrecht en de holistische dierenartsen van Den Hoek lukt het meestal deze ezels zo goed en zo kwaad als het kan op te knappen. Daarna gaan ze naar een goed pleegadres.
Mocht een ezel niet meer te redden zijn dan krijgt hij/zij nog een paar fijne dagen vol aandacht en lekkers in het opvangcentrum en laten we het dier uiteindelijk inslapen.

De Stichting De Ezelsociëteit zich gelukkig prijzen met een aantal sponsors die ons werk steunen zoals NSHD, en DVR Stichting.

Alle medewerkers van de Stichting de Ezelsociëteit zijn vrijwilligers. Hun werkzaamheden zijn dus gratis. Alle donaties gaan naar de ezels.

Wil jij de Ezelsociëteit steunen druk dan hieronder op de butten om online te doneren!

De dieren:

De ezels die de opvang in Zeist verlaten, blijven eigendom van de Stichting. Wij vragen de mensen dan ook om ons regelmatig op de hoogte te houden van het wel en wee van de ezels.

Klik hier voor een aantal verhalen van recent uitgeplaatste ezels!

Deel jouw fotos’s:

Wij zijn natuurlijk erg benieuwd naar de foto’s van uw bezoek aan de Ezelsocieteit!

Wil je je foto’s graag ook delen met anderen? Zet dan ook jouw foto’s in onze speciale Facebookgroep Zoovaria: Passie voor dierentuinen en diergerelateerde dagjes uit, zo kunnen duizenden andere mensen ook van jouw foto’s genieten.
De mooiste foto’s delen we dan natuurlijk dan ook op onze eigen Zoovaria Facebookpagina!

Geen Facebook? Mail je 5 beste foto’s naar info@zoovaria.com en geef duidelijk aan dat we je foto’s mogen delen!

Advertentie

adverteren op zoovaria.com

Advertentie

Zoovaria events