Logo Stichting A Seal StellendamStichting A Seal heeft als doel het zijn van een expertise- en opvangcentrum voor zeezoogdieren. De nadruk zal liggen op het opvangen van zeehonden (vinpotigen). De zeezoogdieren die wij willen gaan opvangen zijn dan ook voornamelijk zeehonden. In Nederland betreft dit de Gewone zeehond (Phoca vitulina) en de Grijze zeehond (Halichorus grypus). Er zijn ook dwaalgasten zoals een Ringelrob, Zadelrob of Klapmuts, die door ons opgevangen kunnen worden.

Naast het opvangen van zeehonden staan wij ook klaar voor eerste hulp bij gestrande tandwalvissen tot vijf meter. In afwachting van de aankomst van het hulpteam van SOS Dolfijn, bieden de mensen van A Seal al de nodige eerste hulp.
De stichting is daarnaast gericht op de bescherming van zeezoogdieren, hun leefomgeving en het behouden van een gezonde populatie.

Bij A Seal worden jonge en zieke zeehonden verzorgd. Tijdens hun verblijf in de opvang ondergaan de zeehonden een aantal stappen voordat zij gezond genoeg zijn om vrijgelaten te kunnen worden met de zekerheid dat zij kunnen overleven in het wild.

Sinds 25 juli 2014 is het zeezoogdierenopvangcentrum A Seal Centrum te Stellendam gemachtigd voor de opvang, verzorging en vrijlating van zeezoogdieren aan de Zuid-Hollandse en Zeeuwse kust. Dit opvangcentrum is aan geen enkele andere organisatie gebonden maar werkt wel samen met andere organisaties zoals SOS Dolfijn, enz ….

Bij A Seal kun je echte zeehonden van heel dichtbij bekijken. Je kunt ook zien hoe de vele vrijwilligers de dieren dagelijks verzorgen en je komt van alles te weten over de verschillende zeehonden die leven in ons gebied.

Maar A Seal is meer dan alleen een zeehondenopvang!

Bij A Seal voelt het net of je in zee bent. Je klimt op zandbanken en geniet van een uitzicht wat je nog nooit eerder zo hebt gezien. Wie goed kijkt in boeien en aangespoelde zeecontainers, ontdekt allerlei leuke weetjes over het redden van mens en dier.

Onze partners KNRM, Rijkswaterstaat, Het Waterschap Hollandse Delta en Drinkwaterbedrijf Evides zijn in verschillende hoeken van de expo te vinden. De bijzondere Haringvlietsluizen, de 1000.000ste redding van de KNRM en hoe wij droge voeten houden op Goeree-Overflakkee, je ontdekt het allemaal bij A Seal.

Geschiedenis

Wij zijn een nieuw centrum in Zuidwest Nederland ten behoeve van zeezoogdierenzorg. We starten met de opvang van zeehondachtigen, die gestrand zijn en in nood verkeren in de provincie Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland, en met name gevonden worden aan de kust vanaf de Belgische grens tot aan het Noordzeekanaal. Het opvangcentrum komt te liggen in Stellendam, gemeente Goeree-Overflakkee.

Het specifieke doel en belang van een centrum in Zuidwest Nederland is meerzijdig. Allereerst is het belangrijk te constateren dat er geen opvangcapaciteit in Zuidwest Nederland bestaat, terwijl zeezoogdieren populatie in de Zeeuwse en Zuid-Hollandse delta in het afgelopen decennium sterk is toegenomen . We praten dan over het gebied van het Noordzeekanaal tot aan de Belgische kust.

Het gebied wordt bovendien nu ook gebruikt voor het werpen van jongen. Dat geldt voor beide soorten zeehonden en voor bruinvissen.

Voor het beschreven gebied betreft het totale aantal opgevangen dieren in 2013 een kleine 100 tal dieren per jaar. Die dieren zijn steeds naar Pieterburen gebracht, ofwel hebben drie tot vier uur heen en, na opvang, drie tot vier uur terug moeten reizen. Dat was noodzakelijk, omdat de capaciteit voor de opvang van zeehonden in België met slechts zo’n 10 dieren veel te klein is. Gevangen zijn en in een volkomen vreemde omgeving van een auto verblijven zijn een voor het dier niet te beheersen en voorspellen situaties en daarmee zeer stressvol. In het belang van het welzijn van het dier dient de reis zo beperkt mogelijk te zijn. Dat kan gerealiseerd worden als de beoogde opvang in Zuidwest Nederland wordt gerealiseerd.

Ten tweede hebben we te maken met veel beroepsvaart en recreatie op en rond het gebied. Daarmee bestaat een reëel risico voor de groei van de populatie en in het bijzonder de bescherming van de geboortegronden. Het beschermen en bevorderen van de populatie van gewone zeehonden is expliciet overheidsdoelstelling en met het nieuwe centrum in Stellendam kan er invulling gegeven worden aan voorlichting over bescherming van zeezoogdieren en zeehonden in het bijzonder. Dat geldt voor alle betrokken doelgroepen. Onze plaatselijke kennis in samenhang met de kennis over de eisen die zeehonden aan de geboortegronden stellen, kan het lokale bestuur helpen om maatregelen te treffen ter bescherming van de zeezoogdieren tijdens het werp- en zoogseizoen.

Het derde bijzondere belang van de start van een zeezoogdierencentrum betreft het algemeen belang van een duurzame economische ontwikkeling voor de streek Goeree-Overflakkee. Vergelijkbaar met Pieterburen, waar tot voor de komst van een zeehondenopvang nauwelijks sprake was van werkgelegenheid en toerisme, is de verwachting dat een centrum op Goeree en Overflakkee een toeristische trekpleister kan worden, dat voor de economie van de regio een belang is. Duurzaamheid, natuur- en dierbescherming en economische ontwikkeling kunnen zo hand in hand gaan.

Het vizier is gericht op het schiereiland van de buitenhaven van Stellendam waar het centrum in capaciteit kan toenemen. De huidige bestemming van een viskwekerij voor het schiereiland zal niet gerealiseerd worden. De gemeente Goeree en Overflakkee ondersteunt het voornemen om de opvang op het schiereiland uit te bouwen tot een toonaangevend centrum ten behoeve van de zorg, educatie en voorlichting, en wetenschappelijk (niet invasief) werk aan gestrande zeezoogdieren.

(Bron: logo, foto’s en tekst van www.aseal.nl)

Contactgegevens

Haringvlietplein 3a
3251 LD Stellendam
Nederland

Tel: 0187 633 644

E: info@aseal.nl
Of via hun contactformulier

W: www.aseal.nl

Routebeschrijving

– alle dagen geopend van 10.00 tot 18.00 uur.

– Op 1e kerstdag en op nieuwjaarsdag gesloten.

Entree
– Kinderen tot 4 jaar: gratis
– Kinderen 4 tot 14 jaar: €6,50
– Volwassenen: €9,50
– 65+ers: €8,50
– Studenten: €8,50

Arrangementen
Er wordt voor groepen groter dan 15 personen een korting berekend van 10%.

Stuur van tevoren een e-mail naar info@aseal.nl voor verdere informatie over de verschillende mogelijkheden en reserveringen.

Stichting a Seal heeft helaas geen online parkplattegrond beschikbaar.

Advertentie

adverteren op zoovaria.com
Ontstaan: 2014
Oppervlakte: 1 hectare
Aantal diersoorten: 10
Dierentuinvergunning: Nee

Naast de zeehondenopvang is er een grote expo van partners in dit gebied

Bij A Seal worden zeehonden opgevangen en verzorgd. Dit zijn voornamelijk jonge zeehondenpups die hun moeder zijn kwijtgeraakt of zeehonden die gewond of ziek zijn. Wanneer de zeehonden weer helemaal gezond zijn en in staat om in het wild te kunnen overleven, worden ze weer vrijgelaten. Voor het zover is, doorlopen (of beter gezegd; zwemmen) de zeehonden een soort stappenplan.

Klik hier voor het stappen plan en voor alle zeehonden in de opvang!

Wij zijn natuurlijk erg benieuwd naar de foto’s van uw bezoek aan Stichting a Seal te stellendam!

Wil je je foto’s graag ook delen met anderen? Zet dan ook jouw foto’s in onze speciale Facebookgroep Zoovaria: Passie voor dierentuinen en diergerelateerde dagjes uit, zo kunnen duizenden andere mensen ook van jouw foto’s genieten.
De mooiste foto’s delen we dan natuurlijk dan ook op onze eigen Zoovaria Facebookpagina!

Geen Facebook? Mail je 5 beste foto’s naar info@zoovaria.com en geef duidelijk aan dat we je foto’s mogen delen!

Advertentie

Zoovaria events