Milieu educatie in een mooie omgeving

CNME Schothorst is de afkorting voor Centrum voor Natuur- en Milieu Educatie. Het is gelegen op Landgoed Schothorst in Amersfoort.
Dit Centrum is het startpunt voor een heerlijk wandeling door de omliggende bossen, een bezoek brengen aan het middeleeuwse erf of een tentoonstelling.
Voor de gemeente Amersfoort is de zorg voor natuur en milieu heel belangrijk. Natuur- en milieueducatie wordt ingezet om zoveel mogelijk Amersfoorters hiervan bewust te maken. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de bijzondere ligging van het Centrum voor Natuur- en Milieu Educatie (CNME) op Landgoed Schothorst. Het CNME is educatief, recreatief en staat middenin de samenleving. Basisscholen in Amersfoort maken gebruik van het natuur- en milieueducatie-aanbod van het CNME. Amersfoorters weten het CNME te vinden voor een ommetje in het bos, een bezoek aan het Middeleeuws Erf of een tentoonstelling. Daarnaast vormt het CNME een ontmoetingsplek voor mensen uit de buurt, voor ‘groene’ verenigingen, vrijwilligers en deelnemers aan het Sociale Activerings project.

Vanaf 1 juni 2010 is het CNME in het bezit van een dierentuinvergunning om een streekaquaria mogelijk te maken Deze is inmiddels gerealiseert en er zijn ook diverse terraria te bezoeken.

Wat valt er te zien: middeleeuws erf: boerenerf met gebouwen, dieren en gewassen van rond het jaar 800, en natuurlijk een natuurspeelplaats.

Het CNME richt zich voornamelijk op het bevorderen van de maatschappelijke betrokkenheid en het stimuleren van duurzaam gedrag van inwoners. De activiteiten zijn gericht op een groen, gezond en duurzaam Amersfoort door het Werken in Netwerken, het project sociale activering, het stimuleren van groen vrijwilligerswerk en faciliteren van Natuur- en Milieueducatie gericht op scholen en kinderopvang. Daarnaast verzorgt ze het ecologische beheer van het landgoed met de inzet van vrijwilligers en deelnemers aan het project sociale activering, dienend aan de educatieve doelstelling. Het CNME zorgt ook voor de openstelling van Het Groene Huis met de inzet van vaste medewerkers, vrijwilligers en groene groepen, waarbij gastvrijheid hoog in het vaandel staat. Ook is het CNME verantwoordelijk voor het beheer en openstelling van het Middeleeuws erf en het bijpassende educatieve programma.

Voorzieningen

Rolstoelvriendelijk
Honden verboden
Eigen eten/drinken
Speeltuin aanwezig
GRATIS WiFi
Horeca aanwezig
Gedeeltelijk overdekt
Betaald parkeren

Parkinformatie

  • Beoordelingen
  • Openingstijden
  • Prijzen
  • Dieren
  • Organisaties
  • Geschiedenis

Review Centrum voor Natuur- en Milieu Educatie Amersfoort.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Het Groene Huis
Doordeweeks geopend van 9.00 - 16.30 uur en op zondag van 13.00 - 16.30 uur.

Het Middeleeuws Erf
Geopend op zondag van 13.00 - 16.30 uur en op woensdag van 14.00-16.30 uur (mei t/m september).

Van oktober tot en met april is het Middeleeuws Erf op zondag gesloten, tenzij er Sibbe en/of Vikingweekenden zijn.

De toegang tot CNME Schothorst/Het Groene Huis is gratis!
Naast vele boerderijdieren kunt ook ook een aquarium met streekgerichte zoetwatervissen bewonderen.
Dit park is (nog) niet aangesloten bij een organisatie.
In september 2010 heeft een grote brand het hoofdgebouw van het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie volledig verwoest. Het gebouw fungeerde als ontmoetingsruimte voor natuurliefhebbers van jong tot oud van waaruit een keur aan activiteiten werd georganiseerd om natuur- en milieuthema’s bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. In het gebouw bevonden zich de ontvangstruimte, tentoonstellingsruimte, leslokalen, de bibliotheek en werkruimtes van de medewerkers en vele vrijwilligers van het CNME. De plek waar het hoofdgebouw van het CNME stond, is afgezet, maar de rest van het terrein is wel toegankelijk, zodat activiteiten gewoon door kunnen gaan.

Nieuw bezoekerscentrum
Medio september 2015 is het nieuwe bezoekerscentrum in gebruik genomen. De opening voor de bezoekers was in het voorjaar van 2016. toen is ook gelijk de naam veranderd van CNME in het Groene Huis Amersfoort.
Landgoed Schothorst heeft een lang verleden. Overblijfselen ervan zijn terug te vinden in het landschap. Daarover kunt u hieronder meer lezen. Nu nog markant aanwezig zijn de witte villa met de bijbehorende gebouwen, zoals het koetshuis en de orangerie. Deze laatste twee worden particulier bewoond. De witte villa wordt gebruikt als kantoor. Vanuit de jaren dertig zijn er nog enkele overblijfselen te vinden van de proefdoerderij die hier was gehuisvest, bijvoorbeeld het gebouw van de boogschuttersvereniging, de schapenstal en het bijenhuis/de sterrenwacht. Nu zit dat bedrijf in Lelystad. Het Groene Huis staat sinds 2015 ongeveer op de plaats waar de oude varkensboerderij stond. Daar was het CNME het grootste deel van haar bestaan gevestigd. In 2017 heeft het CNME haar 30 jarig bestaan gevierd. Het Groene Huis de werkplek van het CNME. Tevens maken veel andere groene groepen gebruik van dat gebouw.

Het Landgoed Schothorst wordt ecologisch beheerd. Dat houdt in dat er niet met gif wordt gewerkt als onkruidbestrijder, en gekeken wordt wat er op die plaats met die bodemgesteldheid thuishoort en grazen er niet meer dieren dan nodig is om zo weinig mogelijk bemesting te krijgen. Want hoe schraler de graslanden, hoe rijker de bloemenpracht.