Logo NVDDe Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) is de overkoepelende organisatie voor Nederlandse dierentuinen en is opgericht in 1966. Zij houdt zich bezig met belangenbehartiging, kwaliteitsbewaking en het bevorderen van de gezamenlijkheid bij de leden.   De dierentuinen van de NVD werken nauw samen op het gebied van fokprogramma’s, educatie, natuurbescherming en onderzoek. De aangesloten dierentuinen hebben samen richtlijnen en codes opgesteld voor een verantwoord beheer van de diercollecties. Lidmaatschap van de NVD kan dus gezien worden als een kwaliteitskeurmerk voor een dierentuin.

NVD dierentuinen voorop
Nederlandse dierentuinen behoren tot de modernste dierentuinen in de wereld. Zeker als het gaat om het huisvesten van dieren in natuurlijke groepen èn verblijven. Om die hoge kwaliteit te handhaven heeft de NVD verschillende visitaties ingesteld: visitatie op het gebied van veiligheid en dierenwelzijn en een visitatie op het gebied van educatie.

De NVD-dierentuinen zijn allemaal verschillend van karakter. Iedere dierentuin belicht dan ook de verschillende onderdelen van de natuur op zijn eigen wijze: van regenwoud tot oceaan of van apen tot zeezoogdieren.  De tuinen maken ook meteen duidelijk waarom we zuinig op deze dieren moeten zijn en waarom we hun soortgenoten in het wild goed moeten beschermen.

Natuurbescherming
De NVD is een organisatie die natuurbehoud hoog in het vaandel heeft staan. Natuureducatie, onderzoek en instandhouding van bedreigde diersoorten behoren tot de doelstellingen van de 12 dierentuinen die lid zijn van de NVD.  De NVD draagt zorg voor de organisatie en uitvoering van de jaarlijkse EAZA campagnes. Deze campagnes vestigen de aandacht op bepaalde (bedreigde) diersoorten of ecosystemen. Naast educatie en bewustwording streeft de EAZA-campagne naar zoveel mogelijk geldopbrengst ten behoeve van natuurbeschermingsprojecten wereldwijd.

Samenwerking
In de Nederlandse dierentuinen kan men een grote verscheidenheid aan soorten aantreffen. En iedere soort kent zo zijn eisen voor een goede verzorging en huisvesting. Daar is veel kennis en ervaring voor nodig. De NVD dierentuinen werken nauw samen en wisselen intensief ervaringen en gegevens uit over fokprogramma’s, diëten, huisvesting en medische verzorging.

Internationaal
Internationaal samenwerken is belangrijk voor een goed en verantwoord beheer van de diercollecties. Daarom zijn alle leden van de NVD eveneens lid van de Europese dierentuinvereniging; de European Association of Zoos and Aquaria (zie www.eaza.net). Samenwerking met andere EAZA dierentuinen op internationaal niveau heeft veel voordelen; het maakt bijvoorbeeld een goed beheer van de ruim 300 fokprogramma’s mogelijk en bevordert het intensief en op grote schaal uitwisselen van kennis, ervaringen en informatie.

(bron: http://www.nvddierentuinen.nl/nvd/)

Kaart van aangesloten dierenparken

Druk op + of – om in en uit te zoomen!
Druk Linksboven op het vierkantje met pijltje voor meer informatie, de lijst met parken en de linken voor meer informatie over het park!

Contactgegevens NVD

Nederlandse Vereniging van Dierentuinen

Arnhemseweg 19
3811 NN Amersfoort

Tel: 020-7059930

E: info@nvddierentuinen.nl

Wwww.nvddierentuinen.nl

Advertentie

adverteren op zoovaria.comZoovaria events
Ontstaan: 1966
Aantal leden: 14

Beleid

Beleidsdocumenten en notities

Er zijn vele (inter-)nationale wetten waar ook dierentuinen zich aan moeten houden. De Nederlandse Vereniging van Dierentuinen heeft verscheidene richtlijnen voor een verantwoord beheer van haar diercollecties opgesteld. Een aantal beleidsdocumenten, richtlijnen en notities zijn hieronder beschikbaar (in pdf formaat). Zij zijn bedoeld als achtergrond-informatie.

NVD Ethische code

voorblad_beleidsdocumentenDe twaalf leden van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen hebben hun gezamenlijke opvattingen en handelswijzen op het gebied van verantwoorde huisvesting en verzorging van dierentuindieren bijeen gebracht in de NVD Ethische code.

NVD Duurzaamheidcode

voorblad_beleidsdocumentenDe NVD deelt in de wereldwijde verantwoordelijkheid voor het behoud van biodiversiteit. Vanuit deze visie heeft de NVD een Duurzaamheidcode opgesteld.

NVD Code Diertransacties

voorblad_beleidsdocumentenDe NVD dierentuinen voeren een progressief beleid bij het verwerven en het uitplaatsen van dieren.

NVD richtlijnen Dood-dier materiaal

voorblad_beleidsdocumentenDieren hebben niet het eeuwige leven. Dierentuinen houden goed in de gaten wat er met gestorven dieren gebeurt.

Educatieve Nota

voorblad_beleidsdocumentenDeze nota is een intern document en wendt zich vooral tot de dierentuingemeenschap zelf, met als doel de educatieve potenties van de NVD-tuinen nóg verder te benutten in het belang van duurzaam natuurbehoud.

NVD Arbofolder

voorblad_beleidsdocumentenIn de Arbocatalogus zijn protocollen opgenomen die procedures en richtlijnen bevatten. Iedereen die in een dierentuin werkt, is verplicht de protocollen na te leven. De NVD Arbocatalogus is het uitgangspunt bij visitaties vanuit de NVD en inspecties vanuit de overheid.

 

 

Bron en meer informatie: http://www.nvddierentuinen.nl/nvd/beleid/

Campagnes

eaza-logo-colour_email_smallEAZA campagnes richten zich op een groot aantal kwesties die een scala aan soorten en hun habitat aangaan. Via het werven van fondsen voor natuurbehoudsprojecten en het bevorderen van het bewustzijn voor biodiversiteit worden deze bedreigingen aangepakt.

Hoe meer EAZA dierentuinen meedoen aan de campagne hoe groter het bereik, en hoe succesvoller de EAZA campagnes zullen zijn.

De huidige EAZA campagne, genaamd Let It Grow – Return of the Natives, houdt zich bezig met:
1. Het bevorderen van bewustzijn voor biodiversiteit, wat biodiversiteit is en waarom het belangrijk is voor iedereen.
2. Het helpen van gemeenschappen en individuelen bij het creëren van plaatsen voor inheemse soorten (tuinen, parken, rotondes, etc.).
3. Het meten van de biodiversiteit op daarvoor gekozen locaties op eendaagse evenementen in 2016 en 2017.

Meer informatie over deze campagne, en alle voorgaande campagnes zijn via deze link te vinden: EAZA Campagnes

Ondanks de grote zorg die wij aan deze site besteden kan t zijn dat wij een Aquarium over het hoofd hebben gezien die wel op de website genoemd had moeten worden. Ken jij zo’n aquarium of exploiteert u er een en wilt u dat deze een plekje krijgt op onze website? Neem dan contact met ons op. Wij zullen dan bekijken of het park toegevoegd kan worden aan deze lijst. Zo bouwen wij samen aan de grootste lijst van Nederland.
Kijk ook eerst eens in de overige categorieën:

Dierentuinen en -parken
Vogelparken
Aquariums
Reptielenparken
Vlindertuinen
Opvangcentra
Kinderboerderijen
Musea, Bezoekers- en informatiecentra
Overige bijzondere dierenuitjes

Wij zijn natuurlijk erg benieuwd naar de foto’s van uw bezoek aan één van de NVD parken!

Wil je je foto’s graag ook delen met anderen? Zet dan ook jouw foto’s in onze speciale Facebookgroep: Zoovaria: Passie voor dierentuinen en diergerelateerde dagjes uit, zo kunnen duizenden andere mensen ook van jouw foto’s genieten.
De mooiste foto’s delen we dan natuurlijk dan ook op onze eigen Zoovaria Facebookpagina!

Geen Facebook? Mail je 5 beste foto’s naar info@zoovaria.com en geef duidelijk aan dat we je foto’s mogen delen!